Om Bortekamp

Om oss

Om oss

Bortekamp er en frivillig organisasjon som jobber for bedre psykisk helse i idretten og samfunnet.

Vår filosofi og metode bygger på at kombinasjonen erfaringskunnskap og fagkunnskap skaper en kjederaksjon:

Kunnskap skaper åpenhet på tabubelagte områder.

Kunnskap og åpenhet gir forståelse for andres problemer.

Dette fører igjen til økt trygghet hos den enkelte og kollektivt.

Denne tryggheten vil igjen være grobunn for bedre trivsel og prestasjoner.

Vi kaller det Bortekampmetoden.

Livet består ikke bare av hjemmekamper for noen av oss. Det byr også på litt vanskeligere bortekamper. Vi har derfor utviklet verktøy for å gå seirende ut av bortekampene.

Bortekamp har utviklet tilbud for topp- og breddeidrett og næringsliv.