Bortekamp på
hjemmebane

Idrett

En hel dag med aktiviteter og fokus på psykisk helse og trivsel i og rundt breddeklubber.

En typisk «Bortekamp på hjemmebane-dag» starter med en gratis aktivitets-zone for barn i nærmiljøet på to timer. På kvelden samles ungdom og seniorutøvere til en samling hvor psykisk helse og betydningen av dette i og utenfor idretten blir belyst gjennom åpenhjertig storytelling paret med faktakunnskap.

Dette leder over til en klubb-prosess hvor målet er å enes om en klubb-policy som skal øke tryggheten og åpenheten om psykisk helse.

Kvelden kan avsluttes med en sosial bærekraftsdugnad

Næringsliv

Dynamiske og skreddersydde prosesser rettet mot bedrifter hvor målet er å øke bedriftens prestasjoner, trivsel og redusere sykefravær etter Bortekamp-metoden.